Meteen naar de inhoud

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting in België is een directe belasting op de winst van vennootschappen. Het tarief bedraagt 25%. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op dit tarief. Zo betalen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een tarief van 20% op hun winst tot 100.000 euro. Ook zijn er een aantal sectoren die een lager tarief genieten, zoals de landbouw, de visserij en de bosbouw.

De vennootschapsbelasting wordt geheven op de belastbare winst van de vennootschap. De belastbare winst is de winst na aftrek van de kosten en afschrijvingen. De kosten en afschrijvingen moeten worden verantwoord in overeenstemming met de Belgische fiscale wetgeving.

De vennootschapsbelasting moet worden betaald binnen drie maanden na het einde van het boekjaar. De vennootschap kan echter een voorschot op de vennootschapsbelasting betalen in de loop van het boekjaar.

De vennootschapsbelasting is een belangrijke bron van inkomsten voor de Belgische overheid. In 2021 bedroeg de opbrengst van de vennootschapsbelasting 17,5 miljard euro.

Hier zijn enkele tips om de vennootschapsbelasting te verlagen:

  • Beperk de kosten van de vennootschap.
  • Investeer in activa die voor afschrijving in aanmerking komen.
  • Gebruik de juiste boekhoudregels.
  • Neem een fiscaal adviseur in de arm.