Wat is inversie ?

Inversie is een temperatuur toeneming met de hoogte, soms als gevolg van sterke afkoeling van de onderste luchtlagen in een hogedrukgebied, veroorzaakt door uitstraling in de nacht en vroege ochtend (grondinversie). Verticale luchtstromingen worden onderdrukt. Uitgeworpen verontreinigingen , zoals uitlaatgassen hopen zich in de inversielaag op. Inversie komt veelal voor in de herfst en de winter.

In langere periodes van inversie is de temperatuur boven de inversielaag hoger, doordat dalende luchtbewegingen in een hogedrukgebied veroorzaken verwarming van de lucht. Die verwarming reikt echter niet tot het aardoppervlak, omdat de grondlaag door uitstraling koud blijft. Bij het toenemen van de wind verdwijnt de inversie en de verontreinigde lucht.

Tijdens een periode met inversie in de winter kan het in Laag en Midden België tot 10 graden kouder zijn dan in de hogere Ardennen.

Inversies kunnen voorkomen op 500m, 1500m , 4000m en op andere hoogten. In de bergen weerspiegelt dit weer zich meestal in somber en grijs weer in de dalen en boven de inversielaag in zonnig weer.

inversie temperatuur

Inversie in bergen resulteert in zonnig weer boven de inversielaag en somber en grijs weer onder de inversielaag