Wat is de atmosfeer ?

Het luchtomhulsel van de aarde waar zich in de onderste laag tot 15km het weer afspeelt. De lucht bestaat, afgezien van waterdamp, uit stikstof (78%) , zuurstof (21%) en voor 1% andere gassen, waaronder kooldioxide en ozon.